UNIV. 101 PROGRAMI

UNIV 101 programı, Koç Üniversitesi’ne yeni gelen öğrencilerin üniversite yaşamına başarılı bir geçiş yapmaları ile hazırlanmış, 1 yıl boyunca parçası olacakları 1 kredilik bir programdır. Bu programın amacı, öğrencilerin üniversitedeki ilk yıllarında uyum sürecini destekleyerek akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacakları hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak ve Koç Üniversitesi toplumunun aktif ve sosyal sorumluluk düzeyi yüksek bireyleri olmalarını desteklemektir.
UNIV 101 programı ile öğrencilerin Koç Üniversitesi’ndeki ilk yıllarında

  • Yeni gelen danışman hocaları, rehber öğrenciler (mentorlar), öğretim üyeleri, idari çalışanlar ve diğer öğrencilerle üretken ve yararlı ilişkiler kurup geliştirmeleri,
  • Akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak Koç Üniversitesi hizmetlerinden haberdar olmaları,
  • Üniversitedeki akademik ve ders dışı faaliyetleri seçerek bir parçası olmaları
  • Bireysel ihtiyaçlarını giderecek çalışma becerilerini geliştirmeleri ve gerektiğinde yardım talep edebilme yetkinliklerini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, büyük sınıflardan bir öğrencinin liderliğini yaptığı 8-10 kişilik bir gruba dâhil edilir. Rehber öğrenciler (mentor), gruptaki yeni öğrencilerin bir tam yıl boyunca üniversite yaşamına alışmalarında destek olurlar. Akademik, sosyal veya kişisel herhangi bir sorunla karşılaşan yeni girişli öğrencilerin ilk başvuracakları kişi mentorlarıdır. Mentorlar gruplarındaki üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmalarını sağlayarak ve onlarla çeşitli etkinlikler düzenleyerek Koç Üniversitesi ortak kültürünün gelişmesine katkıda bulunurlar.

Yeni Öğrenci Danışmanlığı (YÖD) yeni öğrencilerin orta eğitimden yüksek eğitime geçiş aşamasında gerekebilecek destekleri sağlamak amacıyla yapılan ve öğretim üyeleri tarafından yürütülen bir destek programıdır. Yeni öğrenciler kayıt aşamasında bir “Yeni Öğrenci Danışmanı” öğretim üyesi atanır ve danışmanları öğrencilerin Koç Üniversitesi’ndeki ilk akademik yılını en verimli şekilde geçirmelerine destek olurlar.

UNIV 101 Aktiviteleri

UNIV 101 programı kapsamında öğrenciler 3 günlük Üniversiteye Uyum Programı (Oryantasyon), Akran Destek Dayanışma (Mentorlar) ve Yeni Öğrenci Danışmanlığına dâhil olmaktadır. Öğrenciler, 1 yıl boyunca Yeni gelen Öğrenci Danışmanları ve Mentorları ile görüşmelerin yanı sıra fakülte ve farklı birimler tarafından düzenlenen öğrenci gelişim seminerlerine katılmaktadır.

Üniversiteye Uyum Programı (Oryantasyon)

Her sene yeni girişli tüm lisans öğrencilerinin Koç Üniversitesi’nin akademik ve sosyal hayatına uyum sağlamalarına destek olmak amacıyla üç gün boyunca süren Üniversiteye Uyum Programı (Oryantasyon) gerçekleştirilir. Her yeni girişli öğrenciyi kendisi adına büyük sınıflardan belirlenen rehber öğrencisi karşılar ve Program süresince yanında bulunur. Programda, iletişim, kütüphane, bilgi işlem ve diğer idari birimleri ve akademik programları tanımalarınısağlayacak eğitimler verilir. Üniversiteye Uyum Programı Öğrenci Dekanlığı tarafından düzenlenir.

UNIV 101 Programı Bilgilendirme Sunumu için tıklayın.

UNIV 101 Programı nasıl notlanır?

UNIV 101 programı 1 kredilik olup, öğrencilerin program aktivitelerine katılım durumlarına göre Geçti/Kaldı şeklinde, birinci yılsonunda değerlendirilmektedir. Programı Koç Üniversitesi’ndeki ilk yıllarında tamamlayamayan öğrenciler daha sonraki yıllarda tamamlayabilirler.

UNIV 101 seminerleri hangi dilde yapılmaktadır?

UNIV 101 fakülte ve gelişim seminerleri Türkçe’dir.

UNIV 101 seminer programlarını nereden takip edebilirim?

UNIV 101 seminer programını https://univ101.ku.edu.tr sayfasına KUAIS kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak takip edebilir ve seminerlere kayıt olabilirsiniz. Seminer programları haftalık olarak güncellenmektedir.

UNIV 101 Programı ile ilgili sorularım olduğunda kime danışmalıyım?

UNIV 101 programı ile ilgili her türlü soru/bilgi için Yeni Gelen Danışmanlık Ofisi Yöneticisi Gökçen Zorludemir Baruh’a gbaruh@ku.edu.tr ve univ@ku.edu.tr e-mail adresinden veya (0212) 338 1823 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.