Seçim ve Eğitim Süreci:

Rehber Öğrenci olmak isteyenler için başvurular her yıl mart ayının sonuna kadar Öğrenci Aktiviteleri Ofisi tarafından internet üzerinden yapılır. Başvuru formları üzerinden ön elemeyi geçen adaylar, Öğrenci Dekanlığı’na mülakata çağrılırlar. Mülakatları başarıyla gecen rehber öğrenciler uyum programı öncesinde üniversite hakkında idari ve akademik bilgilendirme toplantilarina ve psikolojik eğitimlerine katılmakla yükümlüdürler. Programın etkinliği ve rehber öğrencilerin performansı, her yıl birinci dönem sonunda yeni girişli öğrencilere uygulanan anketlerle ölçülür ve değerlendirilir. Rehber öğrencilere her ay belirli miktarda bir ödeme yapılır.

Rehber öğrencilerde aranan özellikler şöyle sıralanmıştır:

 • Kişilik olgunluğu,
 • Sorumluluk duygusu,
 • İnsani duyarlılık ve anlayış,
 • Sosyallik,
 • Akademik başarı (Genel not ortalaması en az 2.5, dönem not ortalaması en az 2.00)
 • Temiz disiplin sicili,
 • İkinci, üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencisi olmak,
 • Yurtta kalmak

Beklenen Sorumluluklar:

Yıl boyunca Öğrenci Aktiviteleri Ofisi liderliğinde 10-15 kişilik gruplar halinde aylık süpervizyon toplantılarına katılırlar ve gerçekleştirdikleri etkinlikleri düzenli olarak rapor ederler. Rehber öğrenciler kendi gruplarındaki yeni öğrencilere Üniversitenin akademik ve idari işleyişini anlatırlar. Ayrıca gruplarındaki tüm öğrencilerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlarlar ve onlara yıl boyunca;

 • Her türlü genel ve özel sorunla başa çıkma,
 • Zamanı ve kaynakları verimli kullanma,
 • Etkin ders çalışma yöntemlerini geliştirme,
 • Kütüphanede etkin araştırma yapma,
 • Üniversitenin birimlerini, işleyişini ve olanaklarını tanıma,
 • Sosyal çevre edinme,
 • Kampüs içi etkinliklere ve kulüplere katılma,