LİSANS VE MASTER SONRASI ÖĞRENCİ DESTEKLEME FONU (LİMDEF)

Koç Üniversitesi öğrencileri 4. sınıfı ya da yüksek lisans programlarımızdan herhangi birini bitirdikten sonra yurtdışında %100 burslu master veya doktora yapmayı planladıklarında ailelerinin durumu o öğrencilerin yurtdışına çıkışta ulaşım ve oradaki ilk masraflarını karşılamada yetersiz kaldığında ve bu öğrenciler bu durumu evraklarla ispat ettiklerinde, tüm evrakları incelenerek LİMDEF Komitesine sunulur ve Komite kararınca bu öğrencilere maddi destek verilir. Komite olumlu ya da olumsuz değerlendirme nedenlerini kendinde saklı tutar.