Yeni Gelen Danışmanlık Ofisi Yöneticisi Gökçen Zorludemir Baruh
Ofis: B 306Tel: 0212 338 18 23