Koç Üniversitesi öğrencileri 1. Sınıfı bitirdikten sonra ailelerinin finansal durumunda başvurdukları tarihten önceki son altı ay içerisinde ciddi bir değişiklik geçirmesi halinde ve bu durumu belgelerle ispatlayabiliyorlarsa bu bursa başvurabilirler.

Tüm başvurular İhtiyaç Bursu Komitesi tarafından değerlendirilir ve olumlu bulunduğu takdirde başvurduğu dönem için kısmi veya tam burs verilebilir.

İhtiyaç Bursu tek dönemlik bir burs tipidir.

Başvurular Güz ve Bahar dönemleri başlangıcından 1 ay kadar önce yapılır.

Yaz dönemi için ihtiyaç bursu başvuruları yapılamaz.

Komite olumlu ya da olumsuz değerlendirme nedenlerini kendinde saklı tutar.

*Başvuru süresi bittikten sonra gelen başvurular geç başvuru olarak dikkate alınacaktır. Zamanında yapılan başvurular öncelikli değerlendirilecektir. Geç başvuruların değerlendirilememesi ya da bütçelerin veya dilekçe içeriklerinin yeterli olmaması sebebiyle değerlendirmeye alınmaması söz konusudur.