Koç Üniversitesi öğrencileri 1. Sınıfı bitirdikten sonra ailelerinin finansal durumunda başvurdukları tarihten önceki son altı ay içerisinde ciddi bir değişiklik geçirmesi halinde ve bu durumu belgelerle ispatlayabiliyorlarsa bu bursa başvurabilirler.

Tüm başvurular İhtiyaç Bursu Komitesi tarafından değerlendirilir ve basvurdugu dönem için kısmi veya tam burs verilir.

Başvurular her yıl Ocak ve Haziran aylarında gerçekleşir ve yaz okulu için bu bursa başvuru kabul edilmez.

Komite olumlu ya da olumsuz değerlendirme nedenlerini kendinde saklı tutar.

*Başvuru süresi bittikten sonra gelen başvurular geç başvuru olarak dikkate alınacaktır. Zamanında yapılan başvurular öncelikli değerlendirilecektir.  Geç başvuruların değerlendirilememesi ya da bütçelerin veya dilekçe içeriklerinin yeterli olmaması sebebiyle değerlendirmeye alınmaması söz konusudur.