ALIS- Akademik Başarı ve Hayat Becerileri

ALIS-Akademik Başarı ve Hayat Becerileri, Koç Üniversitesi öğrencilerinin hem üniversite hayatları boyunca daha başarılı ve verimli olmaları için onlara destek olmayı, hem de iş ve özel hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri temel becerileri kazandırmayı amaçlayan öğrenci odaklı bir programdır. Hem Koç öğrencilerin, hem de çalışanların bireysel gelişimlerine destek ve katkı sağlayarak yaşam boyu öğrenme ilkesini en yaygın şekilde hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.2010 yılında ALIS programını başlatan Prof. Dr. Zeynep Aycan, halen programın akademik danışmanlığını da sürdürmektedir.

ALIS kapsamında, öğrencilerin olgunluk düzeylerine uygun, araştırma ve teoriye dayanan dersler verilmektedir. Üniversiteye yeni giren tüm öğrencilerin aldıkları, beceri odaklı ALIS100- Akademik Başarı ve Hayat Becerileri ile, bu becerilerin uygulamalı olarak daha derinlemesine işlendiği ALIS200- Uygulamalı Hayat Becerileri dersi,  öğrencilerinin iş dünyasında ihtiyaç duyabilecekleri beceriler göz önünde bulundurularak geliştirilen ALIS350- Akademik Başarı ve Hayat Becerileri: Profesyonel Hayata Geçiş ve ALIS360- Yeni Nesil Liderlik ve Dönüşüm dersleri ALIS öğretim görevlileri tarafından hazırlanmıştır.

İletişim Bilgileri:

ALIS

Öğrenci Dekanlığı -3.Kat

Ofisler: B331 ve B333

Email: alis@ku.edu.tr