Vehbi Koç Onur Ödülü, her yıl Bahar yarıyılı sonunda, son Güz veya Bahar dönemlerinde 3.75 ve üzeri yarıyıl not ortalamasına (SPA) sahip ve ilgili dönemde ‘notlu alınmış derslerden’ en az 15 kredi almış öğrencilere verilir. Herhangi bir akademik disiplin cezası almış olan veya en az kınama ile sonuçlanmış bir idari disiplin cezası almış olan öğrenciler bu ödül için değerlendirilmezler. Bu kural, Güz 2021 döneminden itibaren uygulanacaktır.

*Vehbi Koç Onur Ödülü herhangi bir burs sağlamamaktadır.