Vehbi Koç Onur Ödülü, her yıl Bahar yarıyılı sonunda, son Güz veya Bahar dönemlerinde 3.75 ve üzeri yarıyıl not ortalamasına (SPA) sahip ve ilgili dönemde ‘notlu alınmış derslerden’ en az 15 kredi almış öğrencilere verilir. Uzaklaştırma ile sonuçlanan bir disiplin cezası almış veya birden fazla (akademik ya da idari) disiplin cezası almış öğrenciler Vehbi Koç Onur Ödülü alamaz.

*Vehbi Koç Onur Ödülü herhangi bir burs sağlamamaktadır.