Vehbi Koç Onur Ödülü’nün, her yıl Bahar yarıyılı sonunda, son Güz veya Bahar dönemlerinde 3.50 ve üzeri yarıyıl not ortalamasına (SPA) sahip ve ilgili dönemde en az 15 kredi almış öğrencilere verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Herhangi bir akademik disiplin cezası almış olan veya uzaklaştırma ile sonuçlanmış bir idari disiplin cezası almış olan öğrencilerin bu ödül için değerlendirilemeyeceğine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

* Vehbi Koç Onur Ödülü herhangi bir burs sağlamamaktadır.