Güz 2021 Döneminden itibaren geçerli olmak üzere, her yarıyıl sonunda yarıyıl not ortalaması (SPA) 3.25 ve üzerinde olan ve o yarıyılı ‘notlu alınmış derslerden’ en az 15 kredi alarak tamamlamış öğrenciler “Dekan Şeref Listesi (Dean’s Honor Roll)” ‘nde yer alırlar. Başarıları, kayıtlı oldukları programların dekanları tarafından kendilerine bildirilir. Herhangi bir akademik disiplin cezası almış olan veya en az kınama ile sonuçlanmış bir idari disiplin cezası almış olan öğrenciler Dekan Şeref Listesi’nde yer alamaz.

*Tıp fakültesi öğrencilerinin Vehbi Koç Bursiyerliği ya da Dekan Şeref Listesine uygunluğu Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Prosedürlerine göre belirlenir.