Her yarıyıl sonunda yarıyıl not ortalaması (SPA) 3.25 ve üzerinde olan ve o yarıyılı ‘notlu alınmış derslerden’ en az 15 kredi alarak tamamlamış öğrenciler “Dekan Şeref Listesi (Dean’s Honor Roll)” ‘nde yer alırlar. Başarıları, kayıtlı oldukları programların fakülte dekanları tarafından kendilerine bildirilir. Uzaklaştırma ile sonuçlanan bir disiplin cezası almış veya birden fazla (akademik ya da idari) disiplin cezası almış öğrenciler Dekan Şeref Listesi’nde yer alamaz.

*Tıp fakültesi öğrencilerinin Vehbi Koç Bursiyerliği ya da Dekan Şeref Listesine uygunluğu Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Prosedürlerine göre belirlenir.