En az 15 kredi tamamladığı bir dönemde dönem ortalaması 3.0-3.5 arasında olan öğrencilerin “Dekan Şeref Listesi” (Dean’s Honor Roll) içinde yer aldığının öğrencinin kayıtlı olduğu programların dekanları tarafından kendilerine bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Herhangi bir akademik disiplin cezası almış olan veya uzaklaştırma ile sonuçlanmış bir idari disiplin cezası almış olan öğrencilerin Dekan Şeref Listesi’nde yer alamayacağına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

*Tıp fakültesi öğrencilerinin Vehbi Koç Bursiyerliği ya da Dekan Şeref Listesine uygunluğu Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Prosedürlerine göre belirlenir.