Prof. Dr. Zeynep Aycan Kurucu ve Akademik Süpervizör Zeynep Aycan Koç Üniversitesi Psikoloji ve İşletme Bölümleri’nde öğretim üyesidir ve Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında Profesör olarak görev yapmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörüdür. Lisans ve yükseklisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden almıştır. Doktora ve doktora sonrası çalışmalarına sırasıyla Kanada’nın Queen’s Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve McGill Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam etmiştir. Kültürlerarası yönetim üzerine uzmanlaşmış Aycan’ın çalışmaları kültürün liderlik, insan kaynakları yönetimi ve iş-hayat dengesi gibi süreçlere etkisi üzerinde odaklanmaktadır.

Zeynep Aycan 4 kitap, 70'ten fazla kitap bölümü ve araştırma makalesi yazmış/ editörlüğünü yapmıştır. Makaleleri Annual Review of Psychology, Science, Journal of International Business Studies, Journal of Applied Psychology, Human Relations, Journal of Cross-Cultural Psychology, International Journal of Human Resource Management gibi prestijli akademik dergilerde yayınlanmıştır.

Zeynep Aycan’ın araştırmaları pek çok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülmüştür. Bunlardan bazıları:

· TUBITAK Science Award

· Best Book Award in Management and Leadership, Chartered Management Institute (CMI)

· Outstanding Young Scholar by the World Economic Forum, Interacademy Panel

· Outstanding Young Scholar Award, Turkish Academy of Sciences

· Best Paper Award, Applied Psychology: An International Review

· Member, Global Young Academy

· Research Fellow, Center for Global Workforce Strategy, Simon Fraser University

· Outstanding Faculty Award, Koc University

· Gordon Allport Intergroup Relations Award (co-receipient)

· Outstanding Teaching Award, Renmin University of China

· Elected Fellow, Society for Industrial and Organizational Psychology Fellowship (SIOP)

· Elected Fellow, Association for Psychological Sciences (APS)

http://www.zeynepaycan.net

Uzman Psikolog Esra Tuncer Öğretim Görevlisi 1990 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’ni, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra üç yıl AC Nielsen Zet Pazar Araştırmaları Şirketi’nde İnsan Kaynakları uzmanı olarak çalıştı. Departmanın kurulma sürecinde aktif olarak görev almasının ardından şirket içi eğitimler ve işe alım süreçlerine odaklanarak çalışmalarına devam etti. 1997 yılından itibaren altı yıl yurt dışındaki çeşitli ülkelerde yaşadı. Suudi Arabistan, Kuveyt, Tayland, Nijerya gibi farklı kıtalardaki farklı kültürlerde yaşarken gönüllü çalışmalar yaptı; okullarda dersler verdi. Yurda dönüşünün ardından klinik psikoloji yüksek lisansını yaptıktan sonra depresyon ve anksiyete bozuklukları üzerine ergen ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarını sürdürdü. Psikodramatist olarak ergenlere ve ailelere yönelik eğitim çalışmalarında bulundu. Psikoterapi çalışmaları, Academy of Cognitive Therapy tarafından sertifikalandırılmış ve “diplomat” statüsünde akademiye ülkemizden kabul edilen ilk uzman psikolog olmuştur. Kognitif terapi alanında yaygın olarak kullanılan iki kendine yardım kitabının (Feeling Good-İyi Hissetmek ve Reinventing Your Life-Hayatı Yeniden Keşfedin) çevirmenlerinden biri ve yardımcı editörüdür. Uluslararası Şema Terapi Derneği’nin ilk üyelerinden ve Türkiye’de bu alanda psikoterapist, süpervisor ve eğitmen olarak sertifikalandırılmış üç uzmandan biridir. Kognitif Terapi ve Şema Terapi üzerine pek çok eğitimler ve süpervizyon vermiştir. Kendisine 2014 yılında EFPA tarafından EuroPsy sertifkasyonu verilmiştir. Halen Koç Üniversitesi’nde, Akademik ve Yaşam Becerileri dersini vermektedir. Ayrıca Maastricht Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü'nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.
Dr. Bülent Kılıç Öğretim Görevlisi 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Lisans, 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Yüksek Lisans 2006 yılında da Marmara Üniversitesinde İngilizce İşletme Örgütsel Davranış Doktora öğrenimini tamamladı. 1998-2001 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Eylül 2001- Ağustos 2010 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2007 yılında İsrail’de Gestalt Coaching sertifikası almıştır. Eylül 2010'dan itibaren Koç Üniversitesinde çalışmaktadır. Aynı zamanda eğitim danışmanı olarak da çalışmaktadır. Eğitim verdiği bazı kuruluşlar şunlardır: İstek Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi yönetici ve çalışanlarına Problem Çözme Becerileri, Zaman ve Stres Yönetimi, İletişim Becerileri, Motivasyon konularında eğitimler vermiştir. KPMG Bağımsız Finansal Denetim Firması Liderlik ve Yönetim Becerileri Eğitimi vermiştir. Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyesi, Işık Sigorta, Club Nena Otel yöneticileri ve çalışanlarına yönelik zaman yönetimi çatışma yönetimi motivasyon, duygusal zeka, kurum kültürü, profesyonellik, yönetim ve liderlik becerileri eğitimleri, Siemens Kurumsal İletişim Ekibine, Bayi Yönetimi ve Liderlik Eğitimi vermiştir. Tofaş İnsan Kaynakları yönetici ve çalışanlarına Sosyal Psikoloji eğitimi vermiştir.
Uzman Psikolog Muhsine Itır Özgen Öğretim Görevlisi İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca bölümü ilk mezunlarından olup Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirmiştir. İlk örgüt tecrübesini Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’de kazandıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’ne akademisyen olarak geri dönmüştür. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Klinik Psikoloji alanında çalışmıştır. Bu arada ilk önce İnsan Kaynakları daha sonra Örgütsel Psikoloji alanında 2 yüksek lisans çalışması yapmıştır. Araştırma alanı örgüt içi yapılan eğitimlerin etkililiği üzerinedir. Siemens Kartal ve Ankara’da açık alan eğitimlerinin şirket içi dinamiklerine etkisini ölçümledikten ve eğitimlerin çalışanlar üzerinde olan olumlu etkisine ikna olduktan sonra 1998 yılında özel sektöre geçmiş 10 yıl boyunca 2 eğitim ve yönetim danışmanlığı firmasında çalışmıştır. Daha sonra serbest danışman olarak çalışmış olup ağırlıklı sağlık sektörü çalışanlarına hasta- hekim ilişkileri, tükenmişlikle başa çıkabilme ve medikal sunum teknikleri gibi kişisel gelişim konularında seminerler, eğitimler ve koçluk vermiştir. Akademik hayattan kopmamak ve okumayı devam ettirebilmek vazgeçemediği bir tutkudur, son olarak 2008 yılında University of California, Berkeley’de “proje yönetimi” ile ilgili diploma programına katılmış, 2009 yılında ise Deakin University, Australia’dan “MLQ Leadership and Coaching (Liderlik ve koçluk)” sertifikasını almıştır. Akademik eğitimin yanı sıra mesleği ile ilgili yurt dışı ve yurt içinde düzenlenen sayısız kurslara katılmıştır; başlıcaları: “ Kişilik tiplerine göre işe alım (Avustralya)”, “Gestalt Coaching (Istanbul)”, Branded Customer Service/USA (Markalaşmış Müşteri Hizmeti/Amerika)”, Öfke ile başa çıkma sanatı (Istanbul)”, “Psikodrama(Istanbul)”, “Etkili İnsanın 7 Alışkanlığı/Stepen Covey(Istanbul)”dır. Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda isim yapmış farklı sektörlerden firma çalışanlarına sayısız eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu şirketlerden bazıları; Bayer, Bosch, Carrefour, DHL, Fujitsu, Hannover Messe, KPMG, Marsh Sigorta, Mercedes, Novartis, Petrol Ofisi, Pronet, Roche, Turkcell, YKK’dır.

Sıklıkla verdiği eğitim başlıkları: Mükemmel Müşteri Hizmeti, Önce Insan, Duygusal Zeka, Zaman Yönetimi, Takımdaşlık, Performans Yönetimi, Etkili Liderlik ve Yöneticilik, Zor Insanlarla Başa Çıkma Sanatı, Etkin İletişim, Açık Alan Takım eğitimleri, Koçluk, Stres Yönetimi, Fish (motivasyon programları) gibi örgüt içersinde çalışanların davranışlarına yönelik ilişkisel beceri ağırlıklı eğitimlerdir.

Dr. Özgen doktora derecesini Fielding Graduate University/California’dan almıştır. Doktora araştırma konusu örgütlerde mentorluk yapma istekliliği üzerinedir ve araştırmasını Türkiye’nin iki büyük kurumu olan Koç ve Oyak Topluluğunda gerçekleştirmiştir.

Uzman Psikolog Pınar Özbek Öğretim Görevlisi Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Fulbright bursuyla gittiği Columbia Üniversitesi Klinik Psikoloji ve Danışmanlık Psikolojisi Bölümü'nden Master of Arts ve Master of Education derecelerini aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nde ruh sağlığı alanında çalışmalar yaptı. Ayrıca katıldığı Women’s International Leadership ve International Leaders programlarında liderlik becerilerini geliştirme fırsatı bularak ruh sağlığı ve kültürlerarası iletişim gibi konularda eğitimler verdi. Yüksek lisans eğitiminin ardından New York'ta birçok klinikte çeşitli ruh sağlığı sorunları yaşayan kişilere bireysel terapi, grup terapisi ve rehabilitasyon danışmanlığı yaptı. 2010 yılında Türkiye’ye dönen Pınar Özbek, Millward Brown pazar araştırma şirketinde kalitatif araştırma uzmanı olarak çalışmış ve tüketici davranışlarının analizi konusunda çeşitli firmalara danışmanlık yapmıştır. Eylül 2011’de ALIS ekibine katılan Pınar Özbek, aynı zamanda Türk Psikologlar Derneği Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır ve Amerikan Psikoloji Derneği üyesidir. Eğitimci kimliğinin yanı sıra psikoterapi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir ve mezun olduğu okullarda okuyan birçok lise ve üniversite öğrencisine mentorluk yapmaktadır.
Uzman Psikolog Rengin Işık Öğretim Görevlisi 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2004-2006 yılları arasında Bersay İletişim Danışmanlığı’nda Müşteri Temsilcisi olarak çalışmış, ulusal ve uluslararası pek çok kuruma pazarlama iletişimi alanında danışmanlık hizmetinde bulunmuştur. 2006-2008 yılları arasında Columbia University, Teachers College, Klinik Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nde Ruh Sağlığı Danışmanlığı alanında Master in Arts ve Master in Education yüksek lisans derecelerini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince, klinik staj kapsamında Addiction Institute of New York’ta grup terapisi çalışmaları gerçekleştirmiş ve International House bünyesinde akran danışanı olarak çalışmıştır. New York eyaletinde lisanslı Ruh Sağlığı Danışmanı (Licensed Mental Health Counselor) ünvanını almaya hak kazanan Rengin Işık, 2008-2011 yılları arasında City University of New York’ta (CUNY) yetişkin ve çiftlere psikoterapi hizmeti sunmuş ve çok çeşitli psikolojik tanılarla çalışma fırsatı bulmuştur. New York State Psychiatric Institute’de depresyon tedavisi alanında araştırma projelerinde de çalışan Rengin Işık, aynı zamanda CUNY Psikoloji Bölümü’nde 'Psikoloji’ye Giriş', 'Gelişim Psikolojisi' ve farklı temalarda kişisel gelişim dersleri vermiştir. Bilişsel-Davranışsal Terapi ve çok kültürlü terapi alanlarında uzmanlaşmıştır ve 2012’de Türkiye’ye dönüş yaptığından bu yana Koç Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Diğer yandan psikolojik danışmanlık çalışmalarına da devam etmekte olan Rengin Işık, genogramların (aile ağacı) kullanımı ile ilgilenmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün genogramlarını geliştirmiştir ve bu konuda bir makalesi bulunmaktadır.
Uzman Psikolog Dinçer Kocalar Öğretim Görevlisi Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra devam ettiği İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1988’de Makina Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı dalda yüksek lisansını tamamladıktan sonra, enerji sektöründe proje mühendisi olarak iş yaşamına başladı. 1999 yılına kadar içlerinde Aygaz A.Ş.’nin de bulunduğu farklı kurumlarda takım liderliği, pazarlama, stratejik planlama, insan kaynakları, yöneticilik ve danışmanlık gibi çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Marmara Üniversitesi’nde Mühendislik Yönetimi doktora derslerini ve Pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Kariyerinde aldığı değişiklik kararını gerçekleştirmek amacıyla Kanada’ya yerleştikten sonra York Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Uzmanlığını aynı üniversitenin Klinik Psikoloji Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. Terapi süreçlerinde yaşanan duygusal değişimlerle ilgili araştırmalar yaptı. Toronto’da Gerstein Crisis Center’da gönüllü olarak ve York Üniversitesi’nde çeşitli psikoloji derslerinde öğretim asistanı olarak çalıştı. Halen aynı üniversitede doktora çalışmasına devam etmektedir. Akademik eğitiminin yanı sıra yurt içinde ve dışında Duygu Odaklı Terapi, Gestalt Terapisi, Psikodrama ve Psikodinamik Terapi eğitimleri ve süpervizyon aldı. 2005 yılından bu yana yetişkinlerle, çiftlerle ve ergenlerle bireysel terapi ve grup terapisi yapmaktadır. Çalıştığı konular arasında depresyon, anksiyete, ilişki problemleri, kayıp, yas ve varoluşsal zorluklar yer almaktadır. 2013 yılında Doğuş Üniversitesi yüksek lisans programında ‘Psikoterapi Becerileri’ dersi vermiş ve Duygu Odaklı Terapi eğitimlerinde eğitmenlik yapmıştır. Human Group çatısı altında iletişim ve ilişki yönetimi, kişisel farkındalık, takım çalışması, güvenli davranış, uyuşmazlık yönetimi, karar verme, değişim yönetimi, duygusal zeka, motivasyon ve inovasyon konularında eğitimler vermiştir. Aynı zamanda Drucker Management Path (DMP) liderlik eğitimlerinde sertifikalı eğitmen olarak görev yapmıştır. Uzun yıllardır aktif olduğu olimpik rüzgar sörfü sporunda 1998 yılında Türk milli takımında yer almış, ayrıca Canadian Longboard Masters Şampiyonası’nı iki yıl üstüste Kanada birincisi olarak tamamlamıştır. İstanbul Yelken Kulübü’nde (İYK) ve Toronto Windsurfing Club’da (TWC) spor koçluğu yapmıştır. Doğa sporlarına tutkun bir kişi olarak halen oryantiring ve macera yarışı disiplinlerinde yarışmaya devam etmektedir. AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü, Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve Kuzey Amerika Psikoterapi Entegrasyon Topluluğu (SPI) üyesidir.