ALIS100- Akademik Başarı ve Hayat Becerileri  

ALIS 100-Akademik Başarı ve Hayat Becerileri, öğrencilerin akademik ve sosyal hayatta ihtiyaç duyabileceği anahtar beceriler konusunda farkındalık kazanmalarını amaçlayan bir derstir. ALIS 100, 2010 Bahar döneminden itibaren Koç Üniversitesi’ne giren tüm öğrenciler için zorunlu bir ders haline gelmiştir ve her yıl yaklaşık 1000 yeni öğrenciye verilmektedir. ALIS 100, 1 kredili olup “Geçti-Kaldı” şeklinde notlanmaktadır. Ders, 20-25 kişilik gruplarla sunum, seminer, yaşantısal egzersizler, grup çalışmaları gibi farklı yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

ALIS 100 dersinde 5 ana konu başlığı bulunmaktadır:

  • Kurumdaşlık
  • Kendini Tanıma ve Hedef Belirleme
  • İlişki Yönetimi ve İletişim
  • Stres ile Etkili Başa Çıkma
  • Topluluk Önünde Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri

 

ALIS350- Akademik Başarı ve Hayat Beceleri: Profesyonel Hayata Geçiş

ALIS350, sınıf içindeki egzersizler, simülasyonlar ve projeler aracılığı ile profesyonel hayatta ihtiyaç duyulan temel becerileri öğrenciler mezun olmadan onlara kazandırmayı hedeflemektedir. Günümüzün rekabetçi iş ortamında, öğrencilerin güçlü yönlerini ön plana çıkararak hedefleri doğrultusunda bir kariyere adım atmalarını amaçlayan derslerde, interaktif ve öğrenci odaklı bir yaklaşım uygulanmaktadır. Bir akademik dönem boyunca verilen  bu 3 kredilik seçmeli dersin konuları arasında, takım çalışması, ilişki ve çatışma yönetimi, hedef belirleme, zaman yönetimi, motivasyon, yaratıcılık, problem çözme ve stres yönetimi gibi konular yer almaktadır. Öğrenciler, bu öğrendikleri bilgileri takım arkadaşlarıyla geliştirdikleri projelerin farklı aşamalarında uygulama şansı elde etmektedir.

Güz 2012 döneminde ilk defa açılan ALIS350 dersi kapsamındaki öğrenci projelerinin ana teması, ‘Sürdürülebilirlik’ olmuştur. ALIS350 dersini alan öğrencilerin gerçekleştirdikleri proje konuları şöyledir:

  • Koç Üniversitesi Sıfır Atık projesinin tanıtımı,
  • Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi’nin tanıtım faaliyetleri,
  • Koç Üniversitesi ve Sarıyer Belediyesi işbirliği ile çevre koruma broşürünün hazırlanması,
  • Koç Üniversitesi öğrencileri arasında spor ve spor faaliyetlerine gösterilen ilginin  arttırılması,
  • Koç Üniversitesi karbon ayakizi azaltılması için çalışmalar.